/ Elektronická aukce / Nemovitosti /

Lesní pozemky, k.ú. Trnčí

Detailní popis:

Prodávané pozemky parc. č. 336, 360, 651, 1008/2 se nachází v katastrálním území Trnčí, okres Klatovy, Plzeňský kraj a jsou evidovány v katastru nemovitostí jako druh pozemku lesní pozemek, způsob ochrany pozemky určené k plnění funkcí lesa. Prodávaný pozemek parc. č. 336 o výměře 4521 m2. Porost ve dvou částech na severozápadním svahu, tyčovina, kmenovina, v západní části řídké kultury. Porostní skupina 3K3. Stáří porostu 122 let, zastoupen buk 50 %, borovice 40%, dub 5%, smrk 5%. Stupeň zakmenění 8. Na části pozemku zastoupena bříza 70%, javor 30%, stáří 40 let, stupeň zakmenění 7. Porostní skupina 3K3. Prodávaný pozemek prac.č. 360 o výměře 6742 m2. Porost ve dvou částech na mírném severozápadním svahu. Mezernatá kmenovina s příměsí borovice a dubu. Porostní skupina 3O6. Zastoupen smrk 70%, borovice 20%, dub 10% stáří 70 let, stupeň zakmenění 7. Na části zastoupena borovice 50%, buk 20%, smrk 20%, dub 10% stáří 127 let. Porostní skupina 3K3. V další části řídká kultura z nárostů, stáří 20 let zastoupen buk 80%, bříza 10%, smrk 10%. Prodávané pozemky se nacházejí cca 600 m západně od obce Chlumská, mimo zastavěné území obce v lokalitě „Na Chlumecku“. Prodávaný pozemek parc.č. 651 o výměře 3917 m2 se nachází cca 2 km západně od obce Chlumská, mimo zastavěné území obce, v lokalitě „V Mýti“. Na pozemku se nachází smíšená kmenovina, buk 30%, dub 30%, borovice 20%, jedle 20%, stáří porostu 92 let. Porostní skupina 3O6. Na části mezernatá mlazina javoru 90% s příměsí dubu 10%, stáří 17 let. Prodávaný pozemek parc.č. 1008/2 o výměře 2561 m2 se nachází cca 700 m severozápadně od obce Trnčí v lokalitě „Pod Vrchy“. Porost s mírnou jihovýchodní expozicí, řídké nárosty keřů s malou příměsí cílových dřevin, bříza, dub. Stáří cca 17 let. Přístup k pozemkům je přes zemědělské a lesní pozemky jiného vlastníka.


Nejnižší podání: 185.000,- Kč

Cena dosažená vydražením: 279.000,- Kč

© 2021 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.