/ Elektronická dražba / Nemovitosti

Id. 2/7 rodinného domu, k.ú. Vnorovy č.p. 244, vč. přilehlých pozemků

Detailní popis:

Jedná se o zděný, nepodsklepený rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími pod plochou střechou, krytou standardní FeZn krytinou a sedlovou střechou krytou šindelem. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Vnorovy, v řadové zástavbě jako řadový krajní. Parkování je možné ve vlastní garáži. Pozemky leží v rovinném terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 840 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Vnorovy, Hlavní 750, 696 61 Vnorovy. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Objekt sestává ze dvou bytových jednotek o velikosti 3+1 a 2+1 každá s kompletním sociálním zařízením. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. V roce 2015 byl instalován z části kontaktní zateplovací systém a byla vyměněna střešní krytina. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou ke kompletní rekonstrukci. Dispozice domu: vstup do příčné chodby se schodištěm, po levé straně jedna bytová jednotka 2+1, ve II. podlaží se nachází bytová jednotka o velikosti 3+1. Obě jednotky jsou neužívané stejně jako celý rodinný dům. Ve dvoře kolmo k rodinnému domu přistavené přízemní vedlejší stavby sloužící jako skladiště a dřevěná pergola, za kterou je zděny zemní sklep. Za domem pozemek p.č.865 využíván jako zahrada, který není přístupný ze zadní strany.


Cena dosažená vydražením: 1.025.000,- Kč

© 2020 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.