/ Elektronická dražba / Nemovitosti

Rodinný dům Lipník nad Bečvou č.p. 652

Detailní popis:

Předmět dražby se nachází v Lipníku nad Bečvou, což je město ležící v okrese Přerov v Olomouckém kraji. Má 8047 obyvatel a jeho katastrální území má rozlohu 4 958 ha. Město Lipník nad Bečvou leží v údolí Moravské brány při řece Bečvě na pradávné obchodní stezce, spojující nejen sever a jih Moravy, ale procházející Evropou od Baltu k Adrii. Dražená nemovitost se nachází v okrajové zastavěné části obce Lipník nad Bečvou. Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl ve výši id. ? na rodinném domě č.p. 652 v obci Lipník nad Bečvou, katastrální území Lipník nad Bečvou. Stáří stavby je dle dostupných podkladů cca 85 roků, z větší části v původním stavu s částečnými modernizacemi a stavebními úpravami. Jedná se o nepodsklepený rodinný dům se 2 nadzemními podlažími, přístavbou do dvora, sklípkem a půdním prostorem pod sedlovou střechou, situovaný jako řadový vnitřní. Přístup k domu je po zpevněné komunikaci či cestě. Dům je napojen na veškeré inženýrské sítě. V objektu se nachází 4 místnosti a kuchyně s podstandardním nefunkčním sociálním zázemím. Objekt se nachází ve stavu odpovídající svému stáří a údržbě, v současné době neobyvatelný, dle názoru znalce určený k větším stavebním úpravám. Předmětem dražby není pozemek p.č. St. 453/1. Jedná se o pozemek, který je ve vlastnictví jiných subjektů. Rodinný dům č.p. 652 Základy jsou kamenné bez izolace proti zemní vlhkosti. Svislé nosné konstrukce zděné o tl. cca 45 cm. Stropy jsou dřevěné s rovným podhledem – palach. Střecha sedlová s krytinou z pozinkovaného plechu. Klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu. Vnitřní omítky jsou vápenné hladké. Fasádní omítka břízolitová bez zateplení. Vnitřní obklady keramické. Dveře dřevěné hladké plné a částečně prosklené původní. Okna jsou dřevěná zdvojená. Podlahy – v obytných místnostech prkenné, v ostatních místnostech betonové s povrchovou úpravou z PVC a z keramické dlažby. Vytápění lokální kamny na pevná paliva či na zemní plyn. Elektroinstalace světelná a motorová. Bleskosvod není instalován. V domě jsou rozvody studené a teplé vody. Ohřev teplé vody průtokově plyn. karmou. Koupelna pouze s vanou, WC samostatné. Zemní plyn je instalován. Vybavení kuchyně jednoduché. Objekt je v dosti zanedbaném a neudržovaném stavu – dle názoru znalce neobyvatelný.


Cena dosažená vydražením: 190.000,- Kč

© 2020 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.