/ Elektronická dražba / Pohledávky /

Pohledávka ProTec servis Česká republika s.r.o.

Detailní popis:

Pohledávka č. po2, nově č.11 Pohledávka za Ondřejem Fričem, datum nar. 7.6.1975, Mgr. Martinou Fričovou (dříve Chomátovou), datum nar.13.4.1980 Právní titul: Nárok na vydání bezdůvodného obohacení způsobeného investicemi Dlužníka do nemovitostí zapsaných na LV 7409, 7402 a 7399 pro katastrální území Rýnovice, obec Jablonec nad Nisou ve výši 4.385.000,- Kč Předmět dražby přejde na vydražitele ve stavu, v jakém se v době konání dražby nachází, včetně stavu dokladů a dokumentace. Předmět dražby je nejistý a sporný. Předmět dražby je uplatněn v soudním řízení spis. zn. 29 C 255/2015 u Okresního soudu v Liberci. Dražebník ani navrhovatel neručí za dobytnost předmětu dražby.


Cena dosažená vydražením: 10.000,- Kč

© 2021 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.