/ Elektronická dražba / Nemovitosti /

Podíly na pozemcích, k.ú. Lipí u Náchoda

Detailní popis:

Zpeněžované pozemky se nachází na východním okraji místní části Lipí u Náchoda, v nezastavěné části obce, v plochách, které nejsou určeny k zástavbě. Lesní pozemky (LV 199) jsou svažité k J a SZ, se smíšeným porostem převážně buků a smrků. Jsou přístupné po obecní lesní cestě. Celková plocha lesních pozemků je 11 666 m2. Pozemky na LV 294 jsou v KN vedeny jako zemědělské (travní porost a orná půda). Nacházejí se v prudkém SZ svahu a jsou dlouhodobě bez využití a údržby, jsou zarostlé náletovými dřevinami, převážně jasanů. Celková plocha zemědělských pozemků je 3 415 m2. Pozemky vedené jako lesní, trvalé travní porosty a orné z hlediska platného SÚP určeny pouze k zemědělské nebo lesní výrobě.


Nejnižší podání: 85.000,- Kč

Cena dosažená vydražením: 109.000,- Kč

© 2021 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.