/ Elektronická aukce / Nemovitosti

Id. 1/2 RD Mokrovraty

Detailní popis:

Jedná se o přízemní, zděný, nepodsklepený rodinný dům se sedlovou střechou a pravděpodobně volným půdním prostorem. Objekt obdélníkového půdorysu má pravděpodobně pouze jednu bytovou jednotku a je situovaný na pozemku p.č. St. 68. Základy pravděpodobně kamenné, smíšené zdivo (pálená a nepálena cihla, kámen, tvárnice) bez funkční izolace. Dřevěné stropy s omítaným podhledem, sedlový krov a pálená taška. Klempířské konstrukce a venkovní omítky chybí. Vnitřní hladké omítky, betonové podlahy a pravděpodobně palubové nebo PVC podlahy, cementový potěr. Vnitřní obklady pravděpodobně minimálního rozsahu bělninové. Dřevěná kastlová okna, dřevěné dveře do rámových nebo ocelových zárubní. Vnitřní rozvody silnoproudu, pravděpodobně pouze studené vody. Vytápění lokální, pouze umyvadlo, vana a pravděpodobně splachovací WC (podle stavu objektu možná také pouze suché WC). Objekt ve velmi špatném ST stavu k asanaci nebo kompletní a nákladné rekonstrukci a to včetně prvků dlouhodobé životnosti. Dům je napojen na inženýrské sítě: rozvody elektro a vody. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 80 let. Objekt nemá příslušenství, venkovní úpravy tvoří pouze poškozené oplocení. Pozemek pod stavbou p.č. St. 68 o výměře 444 m2. Na části pozemku se nachází přestárlé ovocné stromy. Obec Mokrovraty leží na trase Dobříš - Nový Knín, asi 5 km východně od Dobříše a sjezdu z D 4 - exit 27. V obci I. stupeň základní školy, prodejna potravin a hospoda, místní infrastrukturu tvoří veřejný vodovod a kanalizace. Oceňovaný RD situovaný ve středu obce. V místě možnost napojení na inženýrské sítě obce.


Cena dosažená vydražením: 400.000,- Kč

© 2020 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.