/ Elektronická dražba / Nemovitosti /

Podíly na pozemcích k.ú. Horní Ročov, k.ú. Senkov a k.ú. Zbrašín

Detailní popis:

Jedná se o podíly na zemědělských pozemcích – orné půdě a chmelnici v k.ú. Horní Ročov, Senkov a Zbrašín, vše okres Louny, Ústecký kraj. Soubor je tvořen těmito nemovitostmi: LV č. 95: - Spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/105 na pozemku p.č. 86/56 o výměře 230 m2, druh pozemku orná půda, způsob ochrany zemědělský půdní fond - Spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/105 na pozemku p.č. 86/146 o výměře 75 m2, druh pozemku orná půda, způsob ochrany zemědělský půdní fond - Spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/105 na pozemku p.č. 86/149 o výměře 495 m2, druh pozemku chmelnice, způsob ochrany zemědělský půdní fond - Spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/105 na pozemku p.č. 86/150 o výměře 324 m2, druh pozemku chmelnice, způsob ochrany zemědělský půdní fond - Spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/105 na pozemku p.č. 86/174 o výměře 1 142 m2, druh pozemku chmelnice, způsob ochrany zemědělský půdní fond - Spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/105 na pozemku p.č. 86/261 o výměře 1 210 m2, druh pozemku chmelnice, způsob ochrany zemědělský půdní fond LV č. 331: - Spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/3 na pozemku p.č. 86/312 o výměře 1 513 m2, druh pozemku chmelnice, způsob ochrany zemědělský půdní fond - Spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/3 na pozemku p.č. 86/319 o výměře 2 510 m2, druh pozemku chmelnice, způsob ochrany zemědělský půdní fond LV č. 713: - Spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/105 na pozemku p.č. 86/2 o výměře 2 482 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace vše zapsáno na LV č. 95, LV č. 331 a LV č. 713 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Louny, pro katastrální území Horní Ročov, obec Ročov a okres Louny LV č. 510: - Spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/3 na pozemku p.č. 363/4 o výměře 8 839 m2, druh pozemku orná půda, způsob využití zemědělský půdní fond vše zapsáno na LV č. 510 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Louny, pro katastrální území Senkov, obec Zbrašín a okres Louny LV č. 554: - Spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/3 na pozemku p.č. 410/5 o výměře 982 m2, druh pozemku orná půda, způsob ochrany zemědělský půdní fond vše zapsáno na LV č. 510 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Louny, pro katastrální území Zbrašín, obec Zbrašín a okres Louny


Nejnižší podání: 129.897,- Kč

Cena dosažená vydražením: 178.000,- Kč

© 2021 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.