/ Elektronická dražba / Nemovitosti /

Id. 1/2 na pozemku p.č. 992, k.ú. Seletice

Detailní popis:

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/2 na pozemku parc. č. 992 o celkové výměře 2792 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany: zemědělský půdní fond. Pozemek se nachází v extravilánu obce Seletice. Jedná se o mírně svažitý pozemek směrem k západu, na pozemku je pouze travnatý porost, žádné stromy ani keře. V současné době je zde jízdárna a pastviny pro koně. Pozemek je oplocený elektrickým drátem. Není na něm umístěn žádný závlahový systém. U východní hranice blízko příjezdové cesty se nachází dřevěný přístřešek pro koně, který koně využívají při nepříznivém počasí. Pozemek není zahrnut v platném územním plánu obce k zastavění, není napojen na inženýrské sítě. Příjezd k pozemku je po polní nezpevněné cestě.


Cena dosažená vydražením: 65.000,- Kč

© 2021 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.