/ Klasická dražba / Nemovitosti

Podíly na pozemcích, k.ú. Kojetín a k.ú. Křenovice u Kojetína

Detailní popis:

LV 249 Jedná se o pozemek ornou půdu v obci Křenovice, katastrální území Křenovice u Kojetína. Pozemek je zemědělsky obdělávaný, nachází se za zastavěnou částí obce ve vzdálenosti do jednoho kilometru u dálniční odpočívky Křenovice, která je na dálnici D 1 vedoucí z Brna na Přerov. Negativní vlivy se neprojevují. Pozemek je přiorán do velkého honu. LV 452 Jedná se o pozemek ornou půdu v obci Křenovice, katastrální území Křenovice u Kojetína. Pozemek je zemědělsky obdělávaný, nachází se za zastavěnou částí obce ve vzdálenosti do jednoho kilometru při silnici vedoucí z Křenovic do Popůvek po pravé straně. Je přiorán do velkého honu. Na pozemku se nenacházejí žádné trvalé porosty ani stavby. LV 1656 Jedná se o pozemky orné půdy v obci a katastrálním území Kojetín. Pozemky se nacházejí ve vzdálenosti od zastavěné části obce do dvou kilometrů u řeky Hané. Na pozemcích se nenacházejí žádné trvalé porosty ani stavby. Pozemky jsou přiorány do velkých honů a jsou přístupné přes pozemky jiných vlastníků. Přístup k pozemkům je po pozemcích jiných vlastníků.


Cena dosažená vydražením: 25.000,- Kč

© 2020 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.