/ Elektronická dražba / Nemovitosti

Pozemky k.ú. Praha - Panenské Břežany

Detailní popis:

Atraktivní pozemky se nachází v obci Panenské Břežany. Leží na trase dálnice D8 asi 10 km SZ od Prahy. Oceňované pozemky p.č. 193 a p.č. 208 po obou stranách dálnice na Z okraji katastru, pozemek p.č. 227 potom na SV okraji katastru. Všechny tři pozemky ve stávajících zemědělsky obhospodařovaných lánech z hlediska platného SÚP určeny pouze k zemědělskému využití (NZ). Pozemky p.č. 193 o výměře 35 808 m2, p.č. 208 o výměře 24 846 m2 a p.č. 227 o výměře 21 277 m2 všechny vedené jako orná půda, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Praha-východ, pro katastrální území a obec Panenské Břežany, okres Praha-východ. Celková výměra činí 81 931 m2.


Cena dosažená vydražením: 3.310.522,- Kč

© 2020 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.