/ Elektronická dražba / Nemovitosti /

Id. 1/8 rodinného domu, k.ú. Dobrná č.p. 133, vč. přilehlých pozemků

Detailní popis:

Jedná se o dřevěný, částečně podsklepený rodinný dům se dvěmi nadzemními podlažími bez využitého podkroví, pod sedlovou střechou krytou krytinou z břidlice. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné okrajové části obce Dobrná, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese: Dobrná 133, 407 41 Dobrná. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek s přístupem po veřejné zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 1273/16 - ostatní plocha a přes pozemek p.č. 1346/1 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Obec Dobrná, č. p. 26, 40741 Dobrná. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, vlastní studnu, vlastní žumpu na vyvážení. Objekt sestává ze 2 bytových jednotek o velikosti 2+1 se společným sociálním zařízením a společným vstupem. Přesná vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových podkladů z roku 1937. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. Celkový stavebně technický stav je velmi špatný, objekt vhodný pouze k asanaci. Na levou přední část rodinného domu (pohled ze zpevněné přístupové komunikace) navazuje přízemní zděná vedlejší stavba pod pultovou střechou krytou provizorní krytinou z PVC. Před touto je situována zděná vedlejší stavba pod pultovou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA. Vlevo od této je situována přízemní dřevěná vedlejší stavba pod sedlovou a z části pultovou střechou krytou krytinou z břidlice. Další příslušenství: oplocení - dřevěné latě na ocelových sloupcích, drátěné pletivo na betonových sloupcích, kovová vrata s drátěným pletivem v kovových rámech, kovová vrátka s drátěným pletivem v kovových rámech, žumpa, studna, věšák na prádlo, přístupový chodník - betonový a přípojky IS. Předmět dražby přejde na vydražitele ve stavu, jak v době konání dražby stojí a leží.


Nejnižší podání: 55.000,- Kč

Cena dosažená vydražením: 55.000,- Kč

© 2021 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.