/ Elektronická dražba / Nemovitosti /

Id. 1/6 na pozemku p.č. 2407, k.ú. Zarazice

Detailní popis:

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/6 na pozemku p.č. 2407 v obci Veselí nad Moravou, pozemek se nachází na východním okraji katastrálního území Zarazice na hranici s katastry Veselí nad Moravou a Kozojídky. Pozemek je vedený jako orná půda ve stávajících zemědělsky obhospodařovaných lánech určený pouze k zemědělské výrobě. Pozemek bez závad v podílovém spoluvlastnictví.


Nejnižší podání: 8.000,- Kč

Cena dosažená vydražením: 8.000,- Kč

© 2021 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.