/ Elektronická dražba / Nemovitosti /

Pozemek p.č. 2868/2, k.ú. Ostravice 2

Detailní popis:

Předmětem dražby z insolvenčního řízení dlužníka je pozemek p.č. 2868/2 nacházející se v k.ú. Ostravice 2, obec Staré Hamry, okres Frýdek-Místek. Obec Staré Hamry má 541 obyvatel a nachází se 20 km jižním směrem od města Frýdek-Místek, podél komunikace č. 56 ve směru Frýdek-Místek-Ostravice-Staré Hamry-Bílá. Dražený pozemek se nachází ve vzdálenosti cca 2 km západním směrem od středu obce (obecní úřad) v místní části Klubová. Pozemek p.č. 2868/2 se nachází v rozsáhlém chráněném území. Přístup na pozemek je přes pozemek p.č. 2859/3 po nezpevněném povrchu (jedná se o pozemek jiného vlastníka, není zřízeno věcné břemeno pro přístup a příjezd). Na pozemku se nachází stavba chaty (5,00 m x 6,00 m), která je rozhodnutím příslušného stavebního úřadu určená k demolici a nebyla předmětem ocenění. Dále se na cca 60 % pozemku nachází lesní porosty, převažuje smrkový porost. Rozhodnutím Obecního úřadu Ostravice, stavební úřad č.j. Ostr 1769/2016, č.sp. Ostr_S 108/2016 ze dne 2.3.2017 bylo nařízeno odstranění stavby „chatky“ na pozemku p. č. 2868/2 v k.ú. Ostravice 2, obec Staré Hamry, provedené bez rozhodnutí nebo opatření vyžadovaného zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.


Nejnižší podání: 18.720,- Kč

Cena dosažená vydražením: 155.720,- Kč

© 2021 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.