/ Klasická dražba / Nemovitosti /

Id. 1/5 na pozemku p.č. 5197/270, k.ú. Bzenec

Detailní popis:

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/5 ve vlastnictví dlužnice na pozemku p.č. 5197/270, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob ochrany: zemědělský půdní fond, zaps. na LV 2391, k.ú. Bzenec. Pozemek je bez závad z hlediska SÚP určen pouze k zemědělskému využití. Pozemek se nachází v katastru obce Bzenec v lokalitě „Dubová“ na hranici s k.ú. Vnorovy.


Nejnižší podání: 6.000,- Kč

Cena dosažená vydražením: 6.000,- Kč

© 2021 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.