/ Klasická dražba / Nemovitosti

Id. 1/10 na vinici k.ú. Syrovín

Detailní popis:

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/10 ve vlastnictví dlužnice na pozemcích zaps. na LV 959, k.ú. Syrovín. Obec Syrovín leží na trase Staré Město – Bzenec na hranici Zlínského a Jihomoravského kraje asi 6 km severně od Bzence. Jedná se o pozemek p.č. 828/19 vedený v KN jako ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace a o pozemek p.č. 892/14 vedený v KN jako vinice. Pozemky jsou bez závad z hlediska SÚP určeny pouze k zemědělskému využití. Pozemky se nachází v katastru obce Syrovín v trati „Nad Lysinami“.


Cena dosažená vydražením: 7.000,- Kč

© 2020 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.