/ Elektronická dražba / Nemovitosti /

Prodej podílu na garáži a pozemku s ní související, k. ú. Kout na Šumavě

Detailní popis:

Prodej podílu na garáži a pozemku s ní související, k. ú. Kout na Šumavě a je tvořen těmito nemovitostmi: ? podíl ve výši id. ? na pozemku bez čp/če, způsob využití garáž, na parcele St. 428, LV 289 to vše zapsáno na LV č. 1231, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, katastrální pracoviště Domažlice, pro katastrální území Kout na Šumavě, obec Kout na Šumavě a okres Domažlice ? podíl ve výši id. 1/8 na pozemku St. 428 o výměře 25 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří Na pozemku stojí stavba: bez čp/če, garáž, LV 1231 to vše zapsáno na LV č. 289, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, katastrální pracoviště Domažlice, pro katastrální území Kout na Šumavě, obec Kout na Šumavě a okres Domažlice. Řadová garáž s pozemkem na LV 1231 a LV 289 v k.ú. Kout na Šumavě. Standardní zděná garáž s plochou střechou. Zdivo v tl. do 30 cm, stropy s rovným podhledem, pultový krov, eternitová krytina, klemp. konstrukce z pozink. plechu. Betonové podlahy, hladké vnitřní omítky a hrubé vnější omítky, dřevěná vrata. Pozemek pod stavbou p.č. st. 428 o výměře 25 m2.


Cena dosažená vydražením: 19.500,- Kč

© 2021 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.