/ Elektronická aukce / Nemovitosti

Pozemky k. ú. Slup

Detailní popis:

Původně pravděpodobně jedna zemědělská usedlost na pozemcích p.č.497- p.č.500. Objekty na p.č.499 a p.č.500 byly z podstatné části asanovány, zůstala část pravděpodobně původních chlévů a cihelná zeď od ulice. Pozemky p.č. 499 a p.č.500 ve vlastnictví firmy Tirozet s.r.o. Ostatní pozemky původní zem. usedlosti p.č.497 ve vlastnictví státu - ÚZSVM a p.č.498 ve vlastnictví PF ČR. Oceňované pozemky p.č. 499 a p.č. 500 v šířce pouze cca 7,5 m samostatně prakticky nezastavitelné z hlediska platného SÚP obce v zastavitelném území obce - rezidenční zástavba.


Cena dosažená vydražením: 125.000,- Kč

© 2020 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.