/ Elektronická dražba / Nemovitosti /

Pozemek 320 m2, k.ú. Zákoutí

Detailní popis:

Předmětem prodeje je „Pozemek p.č. St. 73, k.ú. Zákoutí“ a je tvořen touto nemovitostí: - pozemek p.č. St. 73 o výměře 320 m2, zastavěná plocha a nádvoří – zbořeniště, způsob ochrany – ochranné pásmo vodního zdroje 2. stupně vše zapsáno na LV č. 564 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Žatec, pro katastrální území Zákoutí, obec Blatno a okres Chomutov. Jedná se o stavební pozemek obdélníkového tvaru. Plocha je krytá panelovými bloky spolu s torzem cihlové zdi výšky cca 50 cm lemující jižní hranu pozemku. Pozemek je neudržovaný, porostlý travinami a dalšími rostlinami. Nebyly zjištěny přípojky inženýrských sítí.


Nejnižší podání: 34.800,- Kč

Cena dosažená vydražením: 35.800,- Kč

© 2021 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.