/ Elektronická dražba / Nemovitosti

Pozemek p.č. St. 135, k.ú. Vidhostice

Detailní popis:

Předmětem prodeje je „Pozemek p.č. St. 135, k.ú. Vidhostice“ a je tvořen touto nemovitostí: - pozemek p.č. St. 135 o výměře 282 m2, zastavěná plocha a nádvoří Součástí je stavba: bez čp/če, jiná st. Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 135 vše zapsáno na LV č. 92 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Žatec, pro katastrální území Vidhostice, obec Vroutek a okres Louny. Jedná se o stavební pozemek téměř čtvercového tvaru. Plocha je krytá částečně rozpadlými panelovými bloky. Pozemek je neudržovaný, porostlý travinami a dalšími rostlinami. Nebyly zjištěny přípojky inženýrských sítí.


Cena dosažená vydražením: 20.000,- Kč

© 2020 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.