/ Elektronická dražba / Nemovitosti

Podíl o velikosti id. 1/2 na pozemku p.č. St. 27/1, k.ú. Pšov u Podbořan

Detailní popis:

Prodej věcí nemovitých pod názvem „Podíl o velikosti id. ? na pozemku p.č. St. 27/1, k.ú. Pšov u Podbořan“ a je tvořen touto nemovitostí: - podíl o velikosti id. ? na pozemku p.č. St. 27/1 o výměře 1.909 m2, zastavěná plocha a nádvoří Součástí je stavba: bez čp/če, zem. stav Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 27/1 vše zapsáno na LV č. 90 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Žatec, pro katastrální území Pšov u Podbořan, obec Podbořany a okres Louny. Jedná se o stavební pozemek nepravidelného tvaru, který je v západní části zastavěn v poměru k celkové výměře pozemku cca z 18% stavbou s téměř obdélníkovým půdorysem bez č.p./č.e. bývalého zemědělského objektu. Jedná se o cihlovou stavbu se sedlovou střechou, která je v severní části zakončena věžovou částí se čtvercovým půdorysem ze zastavěnou plochou cca 52 m2 a plochou střechou. Celková zastavěná plocha objektu, který tvoří funkční celek je cca cca 320 m2 z celkové plochy stavebního pozemku, která má výměru 1909 m2. Stavba tvoří jednotný funkční celek Přístupový přilehlý pozemek, který není předmětem ocenění je neudržovaný, porostlý travinami a dalšími rostlinami. Objekt vykazuje značný stupeň devastace a poškození, chybí některá okna a dveře, střecha vykazuje znaky dlouhodobého zatékání a chybí část střešní krytiny. Objekt je zděný, byl pravděpodobně založen na základových pasech a skládal se ze 2 nadzemních podlaží a podkroví. Střecha má sedlový tvar, a je částečně pokryta krytinou z režných střešních tašek. Krovy jsou dřevěné, klempířské prvky chybí. Nebylo doloženo, zda byl pro daný objekt vydán demoliční výměr či nikoli. Nebyly zjištěny přípojky inženýrských sítí. Předmět dražby přejde na vydražitele ve stavu, jak v době konání dražby stojí a leží.


Cena dosažená vydražením: 340.000,- Kč

© 2020 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.