/ Klasická dražba / Nemovitosti / 1148-DD/21

Pozemek p.č. 11187, k.ú. Vsetín - Lázky“

Detailní popis:

Předmětem prodeje je pozemek parc. č. 11187 o výměře 2 271 m2, druh pozemku trvalý travní porost, způsob ochrany zemědělský půdní fond to vše zapsáno na LV č. 4080 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Vsetín, pro katastrální území Vsetín, obec a okres Vsetín. Zpeněžovaný pozemek p.č. 11187 se nachází v okrajové části Vsetína - lokalita Lázky. Jedná se o lokalitu se zástavbou rodinných domů. Nemovitosti jsou umístěné v blízkosti původní staré komunikace spojující Vsetín s Val. Meziříčím. Město Vsetín je důležitým průmyslovým a okresním městem regionu. Město poskytuje občanům veškeré služby. Vlaková, autobusová doprava, MHD. Výborné spojení směrem na Zlín, Val. Meziříčí, Žilinu. Ideální lokalita pro rezidenční zástavbu nebo rozšíření stávající průmyslové zástavby podél hlavní silnice. Přístup po zpevněné komunikaci.


Nejnižší podání: 1.100.000,- Kč

Cena dosažená vydražením: 4.760.000,- Kč

© 2021 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.