/ Klasická dražba / Nemovitosti

Podíly na pozemcích, k.ú. Bochoř a k.ú. Věžky u Přerova

Detailní popis:

Předmět dražby se nachází v obci Věžky u Přerova a Bochoř na trase Přerov – Chropyně asi 2,5 km a 5 km jihozápadně od Přerova. V obcích pouze minimální občanská vybavenost a základní infrastruktura.
Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl 1/4 na pozemku p.č. 1810 o celkové výměře 2679 m2, orná půda, zemědělský půdní fond, zaps. na LV č. 614, k.ú. Bochoř a spoluvlastnický podíl 1/2 na pozemku p.č. 243/2 o celkové výměře 8029 m2, orná půda, zemědělský půdní fond, zaps. na LV č. 303, k.ú. Věžky u Přerova. Pozemky tvoří 2 samostatné celky orné půdy, které spolu s okolními pozemky tvoří rozsáhlejší lány orné půdy.


Cena dosažená vydražením: 105.000,- Kč

© 2020 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.