PŘIPRAVOVANÁ POLOŽKA / Nemovitosti /

Velký stavební pozemek Liberec – Jeřmanice, Pastevní ulice

Detailní popis:

Stavební pozemek parc. č. 1911 o celkové výměře 1.835 m2 je v ÚP navržen jako plocha bydlení. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 1705, který je ve vlastnické právu obce Jeřmanice s výbornou dopravní infrastrukturou. Podle platného územního plánu obce Jeřmanice se pozemek parc. č. 1911 v k. ú. Jeřmanice nachází v zastavitelné ploše B.8, která má funkční využití plochy pro bydlení. Pro plochu B.8 územní plán stanovil podmínku, že výstavba je možná pouze za předpokladu zpracování územní studie s označením US1. Územní studie byla již zpracována a schválena v roce 2013. V obci je pro plochu B.8 stanovena minimální výměra pro stavbu RD 1800 m2. Tuto výměru zcela splňuje výše uvedený pozemek parc. č. 1911 dle schválené územní studie.Navrhovatel: JUDr. Ladislav Paulus


Místo konání: elektronicke-drazby.draspomorava.cz

Důležité Informace:


Nejnižší podání: 1.890.000,- Kč

Minimální příhoz: 10.000,- Kč

Dražební jistota: 300.000,- Kč


Dokumenty ke stažení:

© 2021 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.