PŘIPRAVOVANÁ POLOŽKA / Nemovitosti

Družstevní byt Praha Modřany

Detailní popis:

Předmětem elektronické dražby je Družstevní podíl (členská práva) v korporaci Stavební bytové družstvo POKROK spojený s právem k nájmu družstevního bytu ev. č. 486 052 o vel. 3+KK/L, v bytovém domě č. p. 3201, ul. Modřany, č. or. 12, Praha 12, který se váže k níže uvedeným nemovitostem: Bytová jednotka č. p. 3201/52, byt. z., vymezeno v: Budova – Modřany, č. p. 3201, byt. dům, LV 5481, na parcele 4736/3, LV 8769 to vše zapsáno na LV č. 5482 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha, pro katastrální území Modřany, obec Praha a okres Hlavní město Praha (dále jen „předmět dražby“). Celkový popis předmětu dražby Předmětem elektronické dražby je družstevní podíl ve Stavebním bytovém družstvu POKROK, který je spojen s užíváním bytu č. jednotky 3201/52 v bytovém domě označeném č. p. 3201, kat. úz. Modřany, obec Praha. Stavební bytové družstvo POKROK, je, mimo jiné, i ideálním spoluvlastníkem pozemku č. parc. 4736/3 – zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Modřany, obec Praha, na kterém bytový dům č. p. 3201 stojí. Bytová jednotka č. 3201/52 patřící k draženému družstevnímu podílu se nachází v 6. nadzemním podlaží v budově ozn. č. p. 3201 v ulici Levského, Praha – Modřany. Poloha domu, ve kterém se byt nachází, je v jižním sektoru obce v katastru Modřany. V nejbližším okolí je typická sídlištní zástavba panelových domů, v širším okolí poté rezistenční zástavba rodinnými domy. Dopravní spojení s centrem hl. města je zajištěna autobusovou i tramvajovou dopravou MHD, nejbližší stanice metra je Kačerov trasy „C“ PRAŽSKÉHO METRA. Bytový dům byl postaven v montované panelové technologii v roce 1985. Zateplení objektu kontaktním zateplovacím systémem bylo provedeno v r. 2005 včetně hydroizolace spodní stavby (mytí a ošetření fasády 2019), oprava střechy – rok 2017 nová konstrukce střechy, rekonstrukce výtahů – rok 2011, nová plastová okna – rok 2002-2006 po etapách. Zásobování teplem i teplou vodou je centrální. Vlastní bytová jednotka č. 3201/52 je byt o velikosti 3+kk/L o celkové podlahové ploše, dle prohlášení vlastníka 62 m2, v podlahové ploše je započítána i podlahová plocha komory na společné chodbě, která činí 2.55 m2, k bytu náleží užívání lodžie o výměře 2.89 m2.


Navrhovatel: JUDr. Václav Mlnářík Ph.D.


Místo konání:
https://elektronicke-drazby.draspomorava.cz/aktualni-elektronicke-drazby/124

Dokumenty ke stažení:

© 2020 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.