PŘIPRAVOVANÁ POLOŽKA / Nemovitosti / 1527-EDD/24

RD Trubín č.p. 81, vč. přilehlých pozemků a hrubé stavby domu

Detailní popis:

Dva domy za cenu jednoho, užitná plocha 309 m2 + 271 m2.

Nemovitosti se nachází v atraktivní lokalitě na klidném místě pod lesem na adrese: K Brance 81, 267 01 Trubín, Centrum obce je ve vzdálenosti 1,2 km, do centra Berouna je vzdálenost 9 km, k nájezdu na dálnici D5 je vzdálenost 2,8 km. V obci je již stavební uzávěra.

Dům č.p. 81 je ve tvaru písmene „L“, s přístavbou vchodu při venkovních schodech. Je samostatně stojící, situovaný na svažitém terénu. Okolní zástavbu tvoří hlavně rodinné domy, naproti přes cestu je požární nádrž, nedaleko je obecní fotbalové hřiště. Z levé strany (při pohledu z ulice) je terasa přístupná jak zevnitř domu z 1.NP, tak z venku po schodišti kolem samostatné garáže. Terasa je dlážděná, je zde také zapuštěný venkovní bazén (bez zastřešení). Přístup ke stavbě je možný přes vjezdovou bránu a branku, oplocení je provedeno včetně zahrady, není provedeno oplocení na rozhraní s pozemkem parc.č. 204.

Součástí jsou samostatná garáž pro osobní vozidlo, oplocení, vjezdová brána a branka, zpevněné plochy vč. obrubníků, terasa, venkovní bazén, inženýrské sítě: přípojka el. energie, přípojka veřejného vodovodu, přípojka kanalizace do odpadní jímky, odpadní jímka.

Dispozice:
1.PP: dvě garáže (větší a menší)
1.NP: vstup, chodba, byt 4+1
2.NP (podkroví): chodba, schodišťový prostor, dvě místnosti

Garáž na p. č. 203/2 je postavena vedle rodinného domu, jsou k ní přilehlé venkovní schody vedoucí na terasu s bazénem. Jedná se o nepodsklepenou, jednopodlažní stavbu, užívanou pro skladování. Nosné konstrukce jsou zděné v tl. 25 cm, vnitřní a vnější omítky vápenocementové. Střecha je plochá. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu opatřeného nátěry.
Vrata dřevěná posuvná.

Rozestavěný dům nezaps. v KN na p. č. 204 je půdorysně postaven ve tvaru písmene „L“, je samostatně stojící, situovaný na svažitém terénu. Okolní zástavbu tvoří hlavně rodinné domy, naproti přes cestu je požární nádrž, nedaleko je obecní fotbalové hřiště. rozestavěná stavba stojící na pozemku parc.č. 204 není nijak evidována v katastru nemovitostí.

Přístup ke stavbě je možný přes vstupní bránu, oplocení je provedeno včetně zahrady, není ovšem provedeno oplocení na rozhraní s pozemkem parc.č. 203/2.

Pozemky zemědělské parc. č. 230/3, 342/2 a 213/3
Pozemky parc.č. 230/3 a 342/2 jsou pozemky čistě zemědělské, pozemek parc.č. 213/3 je pozemkem břehu místního potoka.

Pozemky komunikací parc. č. 496 a 99/2
a) parc.č. 496, který slouží jako část místní obslužné komunikace, zejména jako příjezdová komunikace k obecnímu fotbalovému hřišti. Její povrch je zpevněný – asfaltový
b) pozemku parc.č. 99/2, který přiléhá k silnici spojující obce Trubín a Svatá a slouží z části jako odvodňovací příkop.Navrhovatel: JUDr. Eva Dušková


Místo konání:

Důležité Informace:

Evidenční číslo: 1527-EDD/24


Nejnižší podání: 10.500.000,- Kč

Minimální příhoz: 20.000,- Kč

Dražební jistota: 750.000,- Kč


Dokumenty ke stažení:

© 2021 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.