PŘIPRAVOVANÁ POLOŽKA / Nemovitosti / 1568-EDD/23

Bytová jednotka č. 62/2, Hlinka, okres Bruntál

Detailní popis:

Obec Hlinka se nachází asi 25 km severně od Krnova v osoblažském výběžku na hranici s PR. V obci minimální občanská vybavenost (obecní úřad a prodejna smíšeného zboží) a neúplná infrastruktura (vodovod a kanalizace). Napojení obce na okolní města pouze autobusovou dopravou. Bytový dům č. p. 62 se nachází uprostřed obce naproti kostela sv. Valentina. Okolí tvoří převážně rodinné domy. Typový zděný bytovým dům s jedním podzemním a dvěma nadzemními podlažími a sedlovou střechou s půdním prostorem, postavený pravděpodobně v 70. letech jako svépomocná stabilizační výstavba pro pracovníky státního statku nebo zem. družstva. Později byly bytové a nebytové jednotky převedeny do osobního vlastnictví. Bytový dům má celkem 4 BJ – vždy dva na podlaží a 2 NBJ – dvě garáže v I. PP. Bytový dům po v původním stavu, bytová jednotka č. 62/2 v I. NP po pravé straně schodiště v původním zdevastovaném stavu o velikosti 3+1. Typový zděný bytový dům na betonových základech, stropy s rovným omítaným podhledem, betonové schodiště, sedlový krov a krytina z eternitových šablon na bednění. Klempířské konstrukce z FeZn plechu. Břízolitová venkovní omítka, vnitřní hladké omítky. Vnitřní obklady chybí nebo jsou poškozené. Dřevěná zdvojená okna a vnitřní dřevěné dveře do ocelových zárubní. Betonové podlahy a kombinace PVC a ker. dlažby, vše poškozené k rekonstrukci. Chybí zařizovací předměty, vnitřní rozvody zdravotechniky a elektroinstalace standartní ale dožité rovněž k rekonstrukci. Centrální ústřední vytápění, kotelna v I. PP, rozvody v ocel. trubkách a plechové radiátory vše dožité k rekonstrukci. Centrální příprava TUV ve společné kotelně. Bytový dům k revitalizaci, bytová jednotka č. 62/2 ke kompletní rekonstrukci. Dražebník v souladu s ustanoveními zákona č. 26/2000 Sb., upozorňuje účastníky dražby, že navrhovatel neodpovídá za vady předmětu dražby (§ 63 odst. 1 věta druhá zákona o veřejných dražbách). Předmět dražby přejde na vydražitele ve stavu, jak v době konání dražby stojí a leží (úhrnkem).Navrhovatel: JUDr. Lukáš Holý


Místo konání:

Důležité Informace:

Evidenční číslo: 1568-EDD/23


Nejnižší podání: 400.000, - Kč

Minimální příhoz: 5.000, - Kč

Dražební jistota: 100.000, - Kč


Dokumenty ke stažení:

© 2021 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.