PŘIPRAVOVANÁ POLOŽKA / Nemovitosti / 1557-EDD/23

Spoluvlastnický podíl ve výši id. 4/192 k pozemkům k.ú. Pesvice, okres Chomutov

Detailní popis:

Obec Pesvice asi 4 km východně od Chomutova. V obci se nachází kompletní infrastruktura a pouze minimální občanská vybavenost. Kompletní OV v Chomutově, který je dostupný pouze autobusovou dopravou. Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl ve výši id. 4/192 k pozemkům parc. č. 98/2 a parc. č. 99, zaps. na LV č. 185, k.ú. Pesvice. Jedná se o pozemky situované v jižní, okrajové zastavěné části obce Pesvice v rovinném terénu. Pozemky tvoří jednotný funkční celek obdélníkového tvaru. Okolní zástavba je tvořena rodinnými domy. V místě je možnost napojení na veškeré inženýrské sítě. Přístup je zajištěn ze zpevněné veřejné komunikace. Pozemky jsou dle platného územního plánu v plochách změn první etapy – plochy pro bydlení individuální v rodinných domech – vesnické. Pozemky jsou oplocené, jsou na nich situovány stavby, trvalé porosty a venkovní úpravy. Pozemky lze v budoucnu využít pro výstavbu rodinných domů.Navrhovatel: JUDr. Pavlína Sglundová


Místo konání:

Důležité Informace:

Evidenční číslo: 1557-EDD/23


Nejnižší podání: 130.000,- Kč

Minimální příhoz: 1.000,- Kč

Dražební jistota: 25.000,- Kč


Dokumenty ke stažení:

© 2021 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.