PŘIPRAVOVANÁ POLOŽKA / Jiné / 371-EA/24

Ochranné známky „ŠKODAEXPORT“

Detailní popis:

Majetkové hodnoty jsou tvořeny následujícími položkami:
a) právo na označení vyplývající z nezapsaného označení – ochranné známky \\\"ŠKODAEXPORT\\\" zveřejněné v Registru ochranných známek, přihláška č. 527819 Zveřejněná přihláška na ÚPV dne 6.1.2016, Třídy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 21, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44

b) právo na označení vyplývající z nezapsaného označení – ochranné známky \\\"ŠKODAEXPORT\\\" zveřejněné v Registru ochranných známek, přihláška č. 527820 Zveřejněná přihláška na ÚPV dne 6.1.2016, Třídy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 21, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44

Poznámka:
Ve věcech shora uvedených položek soupisu majetkové podstaty jsou vedeny soudní spory na základě podaných žalob patentového zástupce insolvenčního správce, které byly podány proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ČR č.j.: O-527819/D22107804/2022/ÚPV ze dne 09.06.2023 a dále proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ČR č.j.: O-527820/D22107803/2022/ÚPV ze dne 09.06.2023Navrhovatel: Horizont ISPL v.o.s.


Místo konání:

Důležité Informace:

Evidenční číslo: 371-EA/24


Nejnižší podání: 803.000,- Kč

Minimální příhoz: 5.000,- Kč

Dražební jistota: 100.000,- Kč


Dokumenty ke stažení:

© 2021 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.