PŘIPRAVOVANÁ POLOŽKA / Nemovitosti / 1609-EDD/24

Rybník s pozemky Vojtěchov u Lísku

Detailní popis:

Nemovitosti se nachází v chráněné krajinné oblasti – CHKO Žďárské vrchy u Vojtěchova poblíž Lísku. Jedná se celkem o 87.949 m2 luk, polí, remízků, biokoridorů a rybníku, napájeného několika prameny. Některé z pramenů tvoří studánky v lese, napájející Vojtěchovský potok, který do rybníka přetéká. V prameništi jsou také zdroje pitné vody.

Plocha rybníka je 6.051 m2, orné půdy 12.888 m2, trvalých trávních porostů 68.550 m2 a ostatní plochy (hráz) 460 m2. Vše se nachází v nadmořské výšce 648-668 m n.m.

Rybník se aktuálně nevyužívá k chovu ryb.

Dle územního plánu a regulí CHKO lze na tomto území postavit objekty, které slouží zemědělství, lesnictví, myslivosti nebo vodnímu hospodářství (stavby, hráze, ostrovy, litorální pásma, přemoštění vodních toků) a podmíněné drobné stavby a zařízení sloužící turistice.

Obec Lísek se nachází na trase Bystřice nad Pernštejnem - Nové Město na Moravě asi 6 km východně od Nového Města. Oceňované pozemky leží asi 700 m SZ od Vojtěchova mezi obcí a rekreačním areálem Trimurti Sacha Retreat Center.Navrhovatel: Winkelhofer & Partners s.r.o.


Místo konání:

Důležité Informace:

Evidenční číslo: 1609-EDD/24


Nejnižší podání: 7.900.000,- Kč

Minimální příhoz: 20.000,- Kč

Dražební jistota: 1.500.000,- Kč


Dokumenty ke stažení:

© 2021 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.