PŘIPRAVOVANÁ POLOŽKA / Nemovitosti / 1562-EDD/23

Spoluvlastnický podíl ve výši id. 2/9 k pozemku parc. č. 1255, k.ú. Sobělice, obec Rataje

Detailní popis:

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl ve výši id. 2/9 k pozemku parc. č. 1255, který je v KN veden jako orná půda. Celková výměra pozemku je 4.032 m2. Pozemek má pravidelný tvar. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 1208 ve vlastnictví obce Rataje. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Obec Rataje se nachází ve Zlínském kraji, cca 5 km jihozápadně od města Kroměříž, cca 33 km východně od města Vyškov a cca 30 km severozápadně od města Zlín. Jedná se o obec s rozvinutou infrastrukturou a se základní nabídkou občanského vybavení. Rozšířená nabídka občanského vybavení je dostupná ve výše zmíněných městech. Ze vzdělávacích zařízení se v obci nachází mateřská a základní škola pro první stupeň. V obci se dále nachází veřejná knihovna, 2 kulturní zařízení, tělocvična, víceúčelové hřiště, prodejna potravin i smíšeného zboží a pohostinství. Dopravní obslužnost obce zajišťují autobusy.Navrhovatel: Mgr. Jiří Ostravský


Místo konání:

Důležité Informace:

Evidenční číslo: 1562-EDD/23


Nejnižší podání: 25.000,- Kč

Minimální příhoz: 500,- Kč

Dražební jistota: 5.000,- Kč


Dokumenty ke stažení:

© 2021 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.