PŘIPRAVOVANÁ POLOŽKA / Nemovitosti / 1501-EDD/23

Spoluvlastnický podíl ve výši id. 6/20 k RD Moravské Budějovice č.p. 1466

Detailní popis:

Město Moravské Budějovice leží na trase Jihlava – Znojmo asi 25 km severozápadně od Znojma. Ve městě rozšířená občanská vybavenost a kompletní infrastruktura. Rodinný dům č.p. 1466 se nachází v řadové zástavbě po levé straně ulice St. Slavíka. Standardní středový řadový dům se třemi nadzemními podlažími. Rodinný dům je umístěn do zástavby na okraji zastavěného území města Moravské Budějovice do lokality, kde převládají objekty individuální zástavby. Je situován, jako řadový vnitřní do zástavby souběžnou komunikací. Vzdálenost nemovitosti od správního centra obce je asi 1,2 km, nejbližší autobusová zastávka je ve vzdálenosti 600 m. Vlaková stanice je ve vzdálenosti 1,8 km. Vstup na pozemek je z jihovýchodní strany po zpevněném nájezdu k hlavnímu domovnímu vstupu nebo k vjezdu do vestavěné garáže. Vjezd do dvora není možný. Dům je napojen na NN elektro rozvody zemní přípojkou, dále na veřejný vodovod, kanalizaci a plynovod. Pozemek parc. č. St. 2127 o výměře 161 m2, jehož součástí je ŘRD a pozemek ve funkčním celku p.č.1381/41 vedený jako orná půda o výměře 185 m2 vše v obci, která nemá zpracovanou CM. Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl ve výši id. 6/20 k pozemku parc. č. St. 2127, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 1466 a dále k pozemku parc. č. 1381/41, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany: zemědělský půdní fond.Navrhovatel: ALFA insolvenční v.o.s. / Miroslava Bláhová


Místo konání:

Důležité Informace:

Evidenční číslo: 1501-EDD/23


Nejnižší podání: 990.000,- Kč

Minimální příhoz: 5.000,- Kč

Dražební jistota: 250.000,- Kč


Dokumenty ke stažení:

© 2021 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.