PŘIPRAVOVANÁ POLOŽKA / Nemovitosti / 1550-DD/23

Stavební parcela č. 959/5 o výměře 776 m2, Dobšice u Znojma

Detailní popis:

Připravovaná dražba klasická s nutnou fyzickou účastí na dražbě. Dražba se bude konat v Dobšicích.
Termín konání dražby bude včas oznámen.

Dobšice se nachází východně od Znojma, vesměs na levém břehu Dyje. Na pravém břehu, spojeném lávkou, je pouze sportovní areál a okraj zahrádkářské kolonie Nesachleby.
Obec má dobrou občanskou vybavenost. K dispozici je zde pošta, základní a mateřská škola, ordinace zubního lékaře, knihovna s infocentrem. Ze spolků v obci působí TJ Sokol Dobšice, Sbor dobrovolných hasičů, Dobšické národní divadlo, Sdružení dobšických vinařů, ČSZ Dobšice, MOPED TEAM DOBŠICE.
Pro sportovní vyžití je zde fotbalové hřiště a pro děti nově vybudované dětské hřiště.

Obec Dobšice spolupracuje s okolními i vzdálenějšími obcemi a partnerstvím vyjadřuje jednak podobnost a společné zájmy na úrovni kulturních a společenských aktivit, které tímto obohacující život občanů.
Specifická a významná je spolupráce s Rakouskými přáteli a stejnojmennými obcemi v rámci České republiky.
Obec Dobšice se může pochlubit třemi sklepními uličkami. V obci je registrováno 39,6 ha vinic u 31 pěstitelů.

Skrz Dobšice prochází silnice I/53, z níž se zde mimoúrovňově větví silnice II/412 do centra Znojma, poskytující alternativní napojení na silnici I/38.
Katastrem prochází také železniční trať Znojmo–Břeclav, ovšem bez zastávky.
Obec je obsluhována linkou znojemské MHD č. 803, zastavují zde také regionální linky č. 821 a 822, vše integrované v IDS JMK. Je součástí znojemské tarifní zóny 800.

Pozemek parc. č. 959/5 o výměře 776 m2 - evidovaný jako zahrada, určený platným územním plánem obce k zastavění rodinným domem. Pozemek je oddělen dle studie zástavby daného území RD. Pozemek je kompletně zasíťován - možnost napojení na veškeré inženýrské sítě.
Pozemek se nachází dle územního plánu v plochám k bydlení, plochy smíšené obytné B. Obec zástavbu v této lokalitě nereguluje žádnými specifickými pravidly pro zástavbu rodinnými domy.
Na pozemku se nachází parc. č. 958/3 o výměře 18 m2, zastavěná plocha a nádvoří ve vlastnictví ČR a tento pozemek je zastavěn stavbou bez čp/ev.č. ve vlastnictví fyzických osob.Navrhovatel: Obec Dobšice


Místo konání: Dobšice

Důležité Informace:

Evidenční číslo: 1550-DD/23


Nejnižší podání: 2.079.680,- Kč


Dokumenty ke stažení:

© 2021 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.