PŘIPRAVOVANÁ POLOŽKA / Nemovitosti / 1532-EDD/23

Pozemek k.ú. Staré Hraběcí, Velký Šenov

Detailní popis:

Město Velký Šenov leží v okrese Děčín, v Ústeckém kraji, na pomezí Národního Parku České Švýcarsko, Lužických hor v západní části Šluknovského výběžku. Cca 16 km od Velkého Šenova leží jihovýchodním směrem město Rumburk. Město poskytující komplexní občanskou vybavenost je Varnsdorf ležící jihovýchodním směrem ve vzdálenosti 25 km. Hranice s Německem je vzdušnou čarou vzdálena 5 km a nejbližší německé město Sebnitz leží do 9 km východním směrem. Ve Velkém Šenově je dostupná občanská vybavenost, žije zde okolo 1964 obyvatel a celková katastrální výměra činí 1 982 ha. Velký Šenov se dělí na místní části zvané Janovka, Knížecí, Leopolda, Malý Šenov a Staré Hraběcí. Nemovité věci se nachází v místní části Staré Hraběcí, která se nachází jihovýchodně od samotného centra ve vzdálenosti 1,25 km. Velký Šenov disponuje několika obchody, nabízí běžné služby, lékařskou péčí, dostatečnou kapacitou předškolních zařízení i ZŠ, dobrým, silničním, dále i železničním a autobusovým spojením, které jej propojuje s okolím. Tato lokalita je polohou a dostupností srovnatelná s podobnými částmi situovanými v pohraničí. Pozemek pod parc. č. 754/3, situovaný naproti výrobního areálu přes komunikaci parc. č. 989/1, který je dle ÚP v ploše určené k bydlení pro možnou výstavbu objektu rodinného domu. Pozemková parc. č. 754/3 se dle dříve platného územního plánu obce Velký Šenov nacházela v ploše BU – bydlení všeobecné. Aktuálně probíhá změna územního plánu a plocha pozemku bude dle sdělení Městského úřadu města Velký Šenov – odbor územního plánování ponechán v původní ploše určené k výstavbě rodinných domů. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha se způsobem využití jako neplodná půda o celkové výměře 900 m2. Situován je přímo naproti výrobního areálu a tvoří proluku ve stávající zástavbě původních, a i nově vznikajících rodinných domů. V severní části pozemku je vedeno vysoké napětí do 35 KV, což do značné míry ovlivňuje jeho využitelnost z důvodu nutnosti dodržení ochranných pásem tohoto nadzemního vedení. Na pozemku je k tomuto vzdušnému vedení umístěn i sloup. Pozemek není zatížen věcným břemenem tohoto vedení. Pozemek je o mírném sklonu směrem k severu, umístěn podél komunikace se zpevněným asfaltovým povrchem (ul. Brtnická), pod parc. č. 989/1 ve vlastnictví Ústeckého kraje. Přístup a příjezd k dražené pozemkové parcele je tedy zajištěn přímo z veřejné komunikace.Navrhovatel: Mgr. Kateřina Siudová


Místo konání: https://elektronicke-drazby.draspomorava.cz/aktualni-elektronicke-drazby/478

Důležité Informace:

Evidenční číslo: 1532-EDD/23


Nejnižší podání: 270.000,- Kč

Minimální příhoz: 2.000,- Kč

Dražební jistota: 50.000,- Kč


Dokumenty ke stažení:

© 2021 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.