PŘIPRAVOVANÁ POLOŽKA / Nemovitosti / 1513-EDD/23

Pozemek k.ú. Ostrožská Lhota, vodní plocha k.ú. Chylice, lesní pozemky k.ú. Vracov

Detailní popis:

Obec Vracov na trase Veselí nad Moravou – Kyjov asi 13 km S od okresního města Hodonín. V obci kompletní infrastruktura a základní občanská vybavenost. Předmětem ocenění dražby jsou lesní pozemky v extravilánu obce.
Obec Ostrožská Lhota na trase Uherské Hradiště – Hodonín asi 8 km jižně od okresního města Uherské Hradiště. V obci kompletní infrastruktura a základní občanská vybavenost.
Obec Ostrožská Nová Ves na trase Uherské Hradiště – Hodonín asi 5 km jižně od okresního města Uherské Hradiště. V obci kompletní infrastruktura a základní občanská vybavenost. Předmětem dražby je pozemek vodní plochy p.č. 3282 v lokalitě vodní nádrže Chýlecko.

Pozemky v lokalitě „Seče” na západním okraji katastru obce mezi Vracovem a Skoronicemi. Pozemky porostlé poměrně řídkým borovicovým porostem ve stáří asi 40 let.
Pozemek v k.ú. Ostrožská Lhota p.č. 5067 vedený jako trvalý travní porost po levé straně silnice ve výjezdu z obce směrem do Hluku ve stávajícím zemědělsky obhospodařovaném lánu.
Pozemek v k.ú. Chýlice vodní plocha p.č. 3282 ve vodní nádrži Chýlecko.Navrhovatel: Ing. Petr Janíček, DiS., MBA, LL.M.


Místo konání:

Důležité Informace:

Evidenční číslo: 1513-EDD/23


Nejnižší podání: 82.000,- Kč

Minimální příhoz: 500,- Kč

Dražební jistota: 20.000,- Kč


Dokumenty ke stažení:

© 2021 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.