PŘIPRAVOVANÁ POLOŽKA / Pohledávky / 1350-EODD/22 IV.

Pohledávky dlužníka Air Systems Pro s.r.o.

Detailní popis:

Popis a stav předmětu elektronické dražby:

a) SILIKIO COMPRESSORS LTD., ID No.: 201442808, se sídlem: ul. Generála Stefana Toševa 90-B, Sofie Bulharsko vzniklá na základě:
Bod II. rozsudku ze dne 2.3.2017, č.j. 160 ICm 73/2016-79 (plnění z neúčinného právního úkonu)
Plnění z neúčinného právního úkonu je dle uvedeného výroku předmětného rozsudku ve výši 49 600 EUR
b) SILIKIO COMPRESSORS LTD., ID No.: 201442808, se sídlem: ul. Generála Stefana Toševa 90-B, Sofie Bulharsko vzniklá na základě:
Bod IV. rozsudku ze dne 2.3.2017, č.j. 160 ICm 73/2016-79 (náklady řízení)
Náklady řízení dle uvedeného výroku předmětného rozsudku jsou přiznány ve výši 16 456 Kč

c) Emmanouil Stavros, narozený 30. 3. 1969, bytem: Palea Simahiki Odos Oreokastro, P.C. 57013, Thesaloniki, Řecko vzniklá na základě:
Bod III. rozsudku ze dne 7.6.2018, č.j. 160 ICm 74/2016-141 (plnění z neúčinného právního úkonu)
Plnění z neúčinného právního úkonu je dle uvedeného výroku předmětného rozsudku ve výši 57 000 EUR

d) Emmanouil Stavros, narozený 30. 3. 1969, bytem: Palea Simahiki Odos Oreokastro, P.C. 57013, Thesaloniki, Řecko vzniklá na základě:
Bod V. rozsudku ze dne 7.6.2018, č.j. 160 ICm 74/2016-141 (náklady řízení)
Náklady řízení dle uvedeného výroku předmětného rozsudku jsou přiznány ve výši 24 684 Kč

e) HELLENIC AIR SA, VAT number 800386219, se sídlem: Palea Simahiki Odos Oreokastro, P.C. 57013, Thessaloniki, Greece vzniklá na základě: bezdůvodné obohacení Výše bezdůvodného obohacení je v částce 210 000 EUR; částka je přiznána rozhodnutím řeckého soudu č. 11736/2020, 25058/20790/2019

Dražebník ani navrhovatel neručí za existenci ani dobytnost předmětu elektronické dražby a vydražitel se vzdává svých práv z vadného plnění.
Předmět elektronické dražby přejde na vydražitele ve stavu, v jakém se v době konání dražby nachází, včetně stavu dokladů a dokumentace a stavu nalézacího řízení vedeného o vymožení předmětu elektronické dražby.
Dražebník v souladu s ustanoveními zákona č. 26/2000 Sb., upozorňuje účastníky dražby, že navrhovatel neodpovídá za vady předmětu elektronické dražby (§ 63 odst. 1 věta druhá zákona o veřejných dražbách).

Cena dosažená vydražením: 500.000,- Kč

© 2021 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.