PŘIPRAVOVANÁ POLOŽKA / Nemovitosti / 1520-EDD/23

Id. 1/2 bytové jednotky č. 2409/1, k.ú. Kroměříž

Detailní popis:

Cihlový bytový dům, ve kterém se bytová jednotka nachází, je celkově o třech nadzemních podlažích, podsklepený, se střechou s valbami, po částečné revitalizaci. Celkem obsahuje 6 bytových jednotek. Stavba bytového domu pochází z roku 1953, kdy přibližně v roce 2008 proběhla rekonstrukce spočívající ve výměně oken za plastová. Dále se v roce 2013 provedla revitalizace - zateplení obvodového pláště se zhotovením nové fasády spolu s vybudováním balkónů. V průběhu času došlo ke zrušení centrální kotelny a vytápění všech bytových jednotek v rámci bytového domu je nyní za pomoci vlastního plynového kotle v každé BJ, který zajišťuje i ohřev TUV. Stavba bytového domu se nachází na rovinném pozemku, na parc. č. St. 2654, zapsaný na LV č. 7103. Bytová jednotka o velikosti 3+1 je umístěna v 1.NP. V průběhu životnosti bytu probíhala běžná údržba a došlo k obměně prvků krátkodobé životnosti. K bytové jednotce dále náleží balkón, který byl vybudován v rámci revitalizace v roce 2013, který je přístupný z oceňované BJ a zděný sklep, který je umístěn v 1.PP bytového domu.


Místo konání:

Důležité Informace:

Evidenční číslo: 1520-EDD/23


Nejnižší podání: 0,- Kč

Minimální příhoz: 0,- Kč

Dražební jistota: 0,- Kč


Dokumenty ke stažení:

© 2021 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.