PŘIPRAVOVANÁ POLOŽKA / Nemovitosti / 1461-EDD/23

Podíl ve výši id. 1/6 k RD Vojkovice č.p. 129

Detailní popis:

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/6 k pozemku parc. č. St. 8/2 o výměře 187 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je rodinný dům č.p. 129 a k pozemku parc. č. St. 8/8 o výměře 216 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití: společný dvůr. Přízemní objekt s pultovou střechou sloužící k bydlení, z venkovní prohlídky pravděpodobně v průměrném stavebně technickém stavu ke kompletní rekonstrukci.Navrhovatel: Mgr. Zuzana Orbesová


Místo konání:

Důležité Informace:

Evidenční číslo: 1461-EDD/23


Nejnižší podání: 330.000, - Kč

Minimální příhoz: 2.000, - Kč

Dražební jistota: 50.000, - Kč


Dokumenty ke stažení:

© 2021 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.