PŘIPRAVOVANÁ POLOŽKA / Nemovitosti / 1481-EDD/23

Podíly k pozemkům k.ú. Poličná, okres Vsetín

Detailní popis:

a) Pozemek na LV č. 516 Jedná se o pozemek č. 1831/3 o výměře 12035 m2, který je situován v nezastavěném území obce, podél pravého břehu řeky Bečva při východní hranici obce Poličná. Dle územního plánu obce je pozemek evidován jako plocha pro silniční dopravu. Na pozemku se nenachází žádné těleso komunikace, jedná se o nezpevněnou plochu. Předmětem dražby je podíl ve výši 1/21. b) Pozemky na LV č. 760 Jedná se o šest pozemků v severovýchodní části obce Poličná. Jedná se o rekreační lokalitu mimo sídelní část obce. Předmětem dražby je podíl ve výši 1/2. Dle územního plánu obce jsou pozemky evidovány: parcela výměra (m2) dle územního plánu St. 203/2 65 K (plochy krajinné zeleně) 1839/1 323 K (plochy krajinné zeleně) 1839/2 229 SO.3 (plochy smíšené obytné vesnické) 1839/3 210 SO.3 (plochy smíšené obytné vesnické) 2065/2 685 DS (plochy pro silniční dopravu), Z (plochy zemědělské) 2065/5 23 SO.3 (plochy smíšené obytné vesnické) c) Pozemky na LV 1303 Jedná se o pozemky podél levého břehu řeky Bečva u severovýchodní hranice obce Poličná. Pozemky jsou dle územního plánu evidovány jako plochy pro silniční dopravu. Na pozemku se nenachází žádné těleso komunikace, jedná se o nezpevněnou plochu. Předmětem dražby je podíl ve výši 1/8. d) Pozemky na LV 1517 Jedná se o dva pozemky podél levého břehu řeky Bečva v severovýchodním cípu obce Poličná v nezastavěném území. Dle územního plánu obce jsou pozemky evidované jako plochy zemědělské. Předmětem dražby je podíl ve výši 1/21. Dražebník v souladu s ustanoveními zákona č. 26/2000 Sb., upozorňuje účastníky dražby, že navrhovatel zaručuje vlastnosti předmětu dražby nebo odpovídá za jeho vady pouze v rozsahu stanoveném touto dražební vyhláškou. Předmět dražby přejde na vydražitele ve stavu, jak v době konání dražby stojí a leží.Navrhovatel: Ing. David Papoušek Ph.D.


Místo konání: https://elektronicke-drazby.draspomorava.cz/aktualni-elektronicke-drazby/438

Důležité Informace:

Evidenční číslo: 1481-EDD/23


Nejnižší podání: 555.700, - Kč

Minimální příhoz: 2.000,- Kč

Dražební jistota: 150.000,- Kč


Dokumenty ke stažení:

© 2021 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.