PŘIPRAVOVANÁ POLOŽKA / Nemovitosti / 1482-EODD/24

Rodinný dům Benice č.p. 41

Detailní popis:

Rodinný dům je postaven v Praze, městská část Benice, při zpevněné komunikaci ul. Zkrácená, se vstupem a vjezdem na pozemek z jihozápadní strany z ulice (parc. č. 74 ve vlastnictví hlavní město Praha). Bezprostřední okolí je běžně prostorné, s možností parkování, se zástavbou převážně rodinnými domy. Rodinný dům je samostatně stojící, svou severozápadní štítovou stěnou na hranici pozemku, svou jihovýchodní obvodovou stěnou na hranici pozemku, jihozápadně na rodinný dům navazuje kolna, která není zakreslená v katastrální mapě. Rodinný dům s kolnou stojí na pozemku parc. č. 71, pozemek je ve vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Odkanalizování rodinného domu do veřejné kanalizace, voda z veřejného řádu, elektroinstalace zavedena, bez plynu (plyn v ulici). Městská část Praha Benice je v okrajové, jihovýchodní části hlavního města Praha, za Uhříněvsí. Rodinný dům č.p. 41 stojí na pozemku parc. č. 71 (pozemek jiného vlastníka) Rodinný dům je nepodsklepený, má jedno nadzemní podlaží, bez využitého podkroví. Výčet místností: 1 NP (přízemí) Místnost plocha (m2) Zádveří 2,90 WC 1,55 Chodba 2,90 Pokoj 17,90 Kuchyně 15,40 Pokoj 13,65 Koupelna 4,25 Kotelna 3,60 Celkem 62,15 Celkem 2+1, zastavěná plocha 90,00 m2, podlahová plocha 62,15 m2 Popis převažujících konstrukcí: Konstrukce Popis Základy Betonové a kamenné Svislé konstrukce Zděné smíšené Stropy Dřevěné a betonové Střecha Krov dřevěný, sedlový a pultový Krytina Tašková Klempířské konstrukce Plechové Vnitřní povrchy Omítky Vnější povrchy Omítky Vnitřní obklady Běžné keramické Schody Nejsou Dveře Náplňové Okna Dřevěná Podlahy Keramická dlažba, PVC, koberec, plovoucí Vytápění Ústřední teplovodní do radiátorů elektrokotlem Elektroinstalace Světelná třífázová Rozvody vody Teplá a studená Zdroj teplé vody Bojler Instalace plynu Bez plynu Kanalizace Do veřejné kanalizace Vybavení kuchyně Kuchyňská linka, sporák Vnitřní vybavení Umývadlo, vana, WC Historie a stavebně technický stav: Stáří rodinného domu od roku 1904, přibližně před 30 roky byla provedena rekonstrukce (výměna oken, betony podlah, rozvody instalací apod.), později pak byla provedena rekonstrukce sociálního zařízení, kuchyně, vyměněny některé podlahové krytiny, částečně rozvody instalací apod. Opravy a údržba jsou prováděny v nejnutnější míře, stavebně technický stav je hodnocen jako odpovídající, ve špatném stavu je zejména střešní krytina a částečně původní dřevěné stropy. Rodinný dům je užíván k bydlení. Studna: Na pozemku parc. č. 71 (pozemek jiného vlastníka) je studna hloubky přibližně 15 m. Vedlejší stavby a venkovní úpravy: Vedlejší stavba kolny, která je ve zhoršeném stavu, o zastavěné ploše 15 m2, venkovní úpravy v minimálním rozsahu – oplocení, zpevněná plocha, přípojky. Vše je na pozemku parc. č. 71, pozemek jiného vlastníka. Pozemky Pozemek parc. č. 71 o výměře 185 m2, zastavená plocha a nádvoří, je ve vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Dražebník v souladu s ustanoveními zákona č. 26/2000 Sb., upozorňuje účastníky dražby, že navrhovatel zaručuje vlastnosti předmětu dražby nebo odpovídá za jeho vady pouze v rozsahu stanoveném dražební vyhláškou. Předmět dražby přejde na vydražitele ve stavu, jak v době konání dražby stojí a leží.

Cena dosažená vydražením: 4.000.000,- Kč

© 2021 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.