PŘIPRAVOVANÁ POLOŽKA / Nemovitosti / 1477-EDD/23

Spoluvl. podíl o velikosti id. 7/8 na pozemcích k.ú. Kácov

Detailní popis:

Soubor je dražen pod názvem „Spoluvl. podíl o velikosti id. 7/8 na pozemcích k.ú. Kácov“ a je tvořen uvedeným podílem na daných nemovitostech. Pozemek č. parc. 2178 - orná půda se nachází v návaznosti na zastavěnou část obce Kácov. Je přístupná z místní komunikace a dle platného územního plánu se jedná o pozemek, který je označen v plochách změn B I - bydlení v rodinných domech - městské a příměstské. Nachází se pod hřbitovem, v současné době je zemědělsky obděláván a nejsou v dané lokalitě vybudovány inženýrské sítě. Pozemky č. parc. 2647, č. parc. 2710, č. parc. 2717 trvalý travní porost a č. parc. 2709, č. parc. 2715 ostatní plochy se nacházejí do jednoho kilometru od zastavěné části obce. Dle platného územního plánu jsou označeny jako pozemky NSzp - zemědělské - přírodní. Pozemky jsou ve zvlněném terénu, částečně zarostlé náletovými dřevinami a jsou zemědělsky obdělávané. Prakticky navazují na vybudovaný Golfový resort. Nejsou určeny k zastavění, pouze k zemědělské činnosti. Přístup na pozemky je přes pozemkové parcely jiných vlastníků. Obec Kácov je městysem s vybudovanou infrastrukturou. Obcí protéká řeka Sázava a je vyhledávanou lokalitou jak k trvalému bydlení, tak k rekreaci. Má dobré napojení na dálnici D 1.


Místo konání:

Důležité Informace:

Evidenční číslo: 1477-EDD/23Dokumenty ke stažení:

© 2021 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.