PŘIPRAVOVANÁ POLOŽKA / Nemovitosti / 345-EA/23

Stavební parcela č. 27, Miroslav

Detailní popis:

Předmětem prodeje je pozemek parc. č. 582/2 o evidované výměře 1.036 m2, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany: zemědělský půdní fond. Pozemek se nachází v lokalitě ul. Meruňková zasíťované jen částečně, zatím k pozemkům přivedena pouze elektřina – antoníček – elektroměrová skříň je umístěna na hranici pozemku, vše ostatní (vodovod, kanalizace, přístupová komunikace a chodníky) se bude dokončovat pravděpodobně do poloviny příštího roku). Přesný termín dokončení inženýrských sítí není stanoven. Jedná se o stavební pozemek dle stávajícího územního plánu plochy bydlení.Navrhovatel: Město Miroslav


Místo konání:

Důležité Informace:

Evidenční číslo: 345-EA/23


Nejnižší podání: 3.760.680,- Kč

Minimální příhoz: 5.000,- Kč

Dražební jistota: 500.000,- Kč


Dokumenty ke stažení:

© 2021 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.