PŘIPRAVOVANÁ POLOŽKA / Nemovitosti / 340-EA/23

Stavební parcela č. 9, Miroslav

Detailní popis:

Předmětem prodeje je pozemek parc. č. 2377/51 o evidované výměře 601 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany: zemědělský půdní fond. Pozemek se nachází v lokalitě ul. Meruňková zasíťované jen částečně, zatím k pozemkům přivedena pouze elektřina – antoníček – elektroměrová skříň je umístěna na hranici pozemku, vše ostatní (vodovod, kanalizace, přístupová komunikace a chodníky) se bude dokončovat pravděpodobně do poloviny příštího roku). Přesný termín dokončení inženýrských sítí není stanoven. Jedná se o stavební pozemek dle stávajícího územního plánu plochy bydlení.Navrhovatel: Město Miroslav


Místo konání:

Důležité Informace:

Evidenční číslo: 340-EA/23


Nejnižší podání: 2.181.630,- Kč

Minimální příhoz: 5.000,- Kč

Dražební jistota: 300.000,- Kč


Dokumenty ke stažení:

© 2021 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.