PŘIPRAVOVANÁ POLOŽKA / Nemovitosti / 1397-EDD/22

Chata Bělokozly, č.e. 54, Sázava

Detailní popis:

Jedná se o přízemní, dřevěný, nepodsklepený objekt rodinné rekreace s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou šindelem. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v okrajové části města Sázava, v místní části Bělokozly, v chatové oblasti zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese: Bělokozly č.e. 54, 285 06 Sázava - Bělokozly. Pozemek pod objektem, p.č. St. 105 - zastavěná plocha a nádvoří, je ve vlastnictví jiných subjektů, proto nebyl předmětem ocenění a není ani předmětem dražby. Objekt je situován v mírně sklonitém terénu s přístupem po nezpevněných pozemcích (pouze pro pěší) p.č. 625/1 - ostatní plocha a p.č. 620/1 - lesní pozemek, které jsou rovněž ve vlastnictví jiných subjektů (přístup není právně zajištěn). Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 1,7 km od předmětu dražby. Objekt je napojen na inženýrské sítě: elektro a vlastní žumpa na vyvážení. Dle sdělení účastnice místního šetření a informací ČSÚ ve městě Sázava je dále možné napojení na tyto inženýrské sítě: hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 3+kk s podstandardním sociálním zařízením. Základy: smíšené s izolací Podezdívka: - Obvodové stěny: dřevěná Stropy: dřevěné trámové s rovným podhledem Zastřešení sedlový krov Krytina: šindel Klempířské konstrukce: žlaby - svody pozinkované Úprava povrchů: VNITŘNÍ tapety bez omítek FASÁDNÍ vápenné hladké omítky Schodiště: dřevěné dřevěné stupně Dveře: dřevěné Okna: dřevěná jednoduchá Podlahy: prkenné původní, dřevotřískové desky, betonové Vytápění: LOKÁLNÍ kamny na tuhá paliva Elektroinstalace: 220V Rozvod vody: - Zdroj teplé vody: - Rozvod propan-butanu ANO Kanalizace: WC Záchod: splachovací (bez přívodu vody) Okenice: ANO Vnitřní vybavení: - Ostatní: krb Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle sdělení účastnice místního šetření přes 30 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. V 90. letech byla vyměněna nová střešní krytina včetně klempířských konstrukcí. Dále objekt procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v posledních letech značně zanedbaná. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav). Při místním šetření nebylo zjištěno příslušenství stavby hlavní, neboť pozemek je ve vlastnictví třetí osoby a není předmětem ocenění ani dražby. Dle místního šetření, informací objednavatele a dle dalších dostupných podkladových materiálů nejsou s draženými nemovitými věcmi spojeny žádná práva či závady. Dražebník v souladu s ustanoveními zákona č. 26/2000 Sb., upozorňuje účastníky dražby, že navrhovatelé zaručují vlastnosti předmětu dražby nebo odpovídají za jeho vady pouze v rozsahu stanoveném touto dražební vyhláškou. Předmět dražby přejde na vydražitele ve stavu, jak v době konání dražby stojí a leží.


Místo konání:

Důležité Informace:

Evidenční číslo: 1397-EDD/22


Minimální příhoz: 5.000,- Kč

Dražební jistota: 400.000,- Kč


Dokumenty ke stažení:

© 2021 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.