PŘIPRAVOVANÁ POLOŽKA / Nemovitosti /

Bytová jednotka č. 40/1, k.ú. Kynšperk nad Ohří

Detailní popis:

Město Kynšperk nad Ohří má podle údajů Českého statistického úřadu přibližně 4700 trvale žijících obyvatel, infrastruktura města je na velmi dobré úrovni. Ve městě jsou kompletní inženýrské sítě, široká síť obchodů a služeb, kulturní a sportovní zařízení, ordinace praktických lékařů i specialistů, síť mateřských, základních a středních škol. Městem protéká řeka Ohře, lokalita, ve které je umístěn bytový dům se nalézá mimo plochy ohrožené zaplavením. Ve městě je autobusové a vlakové nádraží, nájezd na dálnici D6 se nalézá na jižním okraji města asi 2 km od centra, silniční vzdálenost do okresních měst Sokolov a Cheb je okolo 12 km. Nemovitý majetek je umístěn v Zámecké ulici, která je součástí centra města, městský úřad je vzdálen méně než 200 m, autobusové nádraží asi 500 m, vlaková stanice Kynšperk je umístěna na protějším břehu Ohře, na severozápadním předměstí Dolní Pochlovice, asi 1 km od Zámecké ulice. Bytová jednotka č. 40/1 je umístěna v přízemí bytového domu č.p. 40. Dům je součástí malého sídliště, vestavěného v průběhu padesátých let do proluky v historické části města, bytové domy bezprostředně navazují na Panský dům, vystavěný v 16. století jako městská radnice, v současné době slouží jako výstavní síň. Bytové domy tvoří menší uzavřený areál, uvnitř areálu je zelená plocha. Vjezd do vnitrobloku vede ze Strmé ulice, přístupové komunikace jsou dostatečně kapacitní, parkovací možnosti v bezprostředním okolí domu jsou poněkud omezené. Bytová jednotka je charakteru 3+1 a je po rekonstrukci. Stavební parcela č. 585 k.ú. Kynšperk nad Ohří je zcela zastavěna domem č.p. 40, další rozvoj nemovitosti na dané parcele je vyloučen. Spoluvlastnický podíl na pozemku je vázán na vlastnictví bytové jednotky a není samostatně obchodovatelný.


Místo konání:

Důležité Informace:


Nejnižší podání: 2.020.000,- Kč

Minimální příhoz: 10.000,- Kč

Dražební jistota: 100.000,- Kč


Dokumenty ke stažení:

© 2021 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.