PŘIPRAVOVANÁ POLOŽKA / Nemovitosti / 1386-EODD/22

Atraktivní pozemek v centru Zlína
s projektem a stavebním povolením

Detailní popis:

Předmětem prodeje jsou dva pozemky p.č. 427/1 a p.č. 427/2, tvořící jednotný funkční celek, v atraktivní lokalitě nedaleko centra města Zlína, část Prštné, ul. tř. T. Bati, včetně projektové dokumentace a stavebního povolení. V současné době není na parcele situován žádný objekt. Parcela je částečně oplocena. Návrh počítá s vybudováním polyfunkčního domu o třech nadzemních podlažích. Navržený dům bude nepodsklepený a je rozložen téměř na celou šířku stavební parcely. Základní kubický tvar je členěn vertikálně materiálovou odlišností 1.NP a ostatních dvou nadzemních podlaží. Součástí objektu je průjezd na zadní část pozemku, kde jsou situována parkovací stání. Přízemí objektu obsahuje prodejní plochu se zázemím, vstup do společných prostor, výtahovou šachtu, schodiště a technickou místnost. V úrovni 1.NP je řešen průjezd do dvora s parkováním. 2.NP a 3.NP je určeno pro prodej. V každém z těchto dvou podlaží je situován prodejní prostor, šatna, WC a příslušné společné komunikační prostory jako schodiště a výtahová šachta. Návrh objektu je řešen s ohledem na užívání osob s omezenou schopností pohybu a orientace ve smyslu vyhlášky 174/1994 Sb. Hygienické zázemí pro tělesně postižené je umístěno ve 2.NP a 3.NP je přístupné výtahem z jakéhokoliv patra objektu. Svislou nosnou konstrukci objektu tvoří kombinace monolitických železobetonových a zděných stěn a sloupů tl. 300mm. zatepleno kontaktním zateplovacím systémem tl.100mm, opatřeným hladkou omítkou v bílé barvě. Stropní konstrukce jsou navrženy jako monolitické železobetonové desky. Výplně okenních a dveřních otvorů jsou hliníkové v odstínu antracit. Konstrukce střechy a terasy je tvořena horkovzdušně svařovanou hydroizolační vanou přitíženou kamenivem. Klempířské výrobky jsou navrženy z TiZn. Napojení objektu je navrhováno z chodníku pro pěší lemující severní hranici parcely. Sjezd z komunikace je navržen z tř. T. Bati. Stavba je navržena s napojením pomocí přípojek na kanalizaci, vodovod, rozvod plynu a elektro. Navrhované kapacity stavby: Podlažní plocha: 111,7 m2 - 1. nadzemní podlaží 228,6 m2 - 2. nadzemní podlaží 228,6 m2 - 3. nadzemní podlaží Podlažní plocha celkem: 568,9 m2 Zastavěná plocha: 257,1 m2 Obestavěný prostor: 2956,7 m3 Plocha pozemku: 579 m2 Plocha komerčních prostor: 471,8 m2 Počet parkovacích stání: 9 parkovacích stání


Místo konání:

Důležité Informace:

Evidenční číslo: 1386-EODD/22


Nejnižší podání: 10.950.000, Kč

Minimální příhoz: 20.000,- Kč

Dražební jistota: 750.000,- Kč


Dokumenty ke stažení:

© 2021 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.