PŘIPRAVOVANÁ POLOŽKA / Nemovitosti / 1369-EDD/22

RD Křížkový Újezdec č.p. 39

Detailní popis:

Jedná se o přízemní objekt bydlení ze smíšeného zdiva bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, centrální části obce Křížkový Újezdec, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Rodinný dům se nachází na adrese: Křížkový Újezdec č.p. 39, 251 68 Křížkový Újezdec. Parkování je možné na veřejném negarantovaném místě (komunikace). Objekt je situován v mírně sklonitém terénu a je přístupný po veřejné, zpevněné komunikaci, na pozemcích p.č. 721/8 - ostatní plocha a p.č. 761/2 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Obec Křížkový Újezdec, č.p. 37, 251 68 Křížkový Újezdec a dále přes pozemek p.č. St. 25/1 - zastavěná plocha a nádvoří, který je ve vlastnictví jiného subjektu (přístup není po právní stránce zajištěn). Objekt je pravděpodobně napojen na inženýrské sítě: elektro a studna na pozemku jiného vlastníka. Dle sdělení účastníka místního šetření v obci Křížkový Újezdec se dále nacházejí na tyto inženýrské sítě: hloubková kanalizace a obecní vodovod. Objekt sestává ze 2 pokojů a prostorné místnosti (propadlý strop) se sociálním zařízením tvořeným pouze splachovacím WC. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle sdělení účastníka místního šetření z roku 1934. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností a běžnou údržbou, která byla v posledních letech zřejmě značně zanedbaná. V roce 1970 byla provedena oprava vnitřních i fasádních omítek, rekonstrukce rozvodů (elektro, vody) a výměna klempířských konstrukcí a původních oken za nová. Z dostupných podkladových materiálů bylo dále zjištěno, že v roce 2011 byla provedena modernizace sociálního zázemí a v roce 2014 byly v jednom pokoji položeny nové podlahové krytiny a byla provedena rekonstrukce rozvodů vody. V posledních letech došlo k podstatnému zhoršení stavebně technického stavu objektu, kdy ke dni ocenění je propadlá část střešní a vodorovné konstrukce. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba ve velmi špatném stavu (nutná rekonstrukce i konstrukcí dlouhodobé životnosti). Při místním šetření nebylo zjištěno příslušenství stavby hlavní, neboť pozemek je ve vlastnictví třetí osoby a není předmětem prodeje.Navrhovatel: Mgr. Bc. Lenka Winkelhoferová


Místo konání:

Důležité Informace:

Evidenční číslo: 1369-EDD/22


Minimální příhoz: 5.000,- Kč

Dražební jistota: 150.000, - Kč


Dokumenty ke stažení:

© 2021 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.