PŘIPRAVOVANÁ POLOŽKA / Nemovitosti / 1389-EDD/22

Provozní areál Kolinec, okres Klatovy

Detailní popis:

Dražené nemovitosti se nachází v obci Kolinec, katastrální území Kolinec v zastavěné části obce v původní řadové zástavbě, je přístupná po zpevněné přilehlé komunikaci a chodníku. Je provedena přípojka elektřiny a vodovodní přípojka na obecní vodovodní řád. Není možné provést přípojku plynu a splaškové kanalizace. Nemovitost tvoří stavební pozemek p. č. St. 168 velmi nepravidelného tvaru, po jehož obvodě jsou situovány jednotlivé části provozu a uvnitř je dvůr částečně zpevněný dlažbou. Dvůr je přístupný vraty v proluce mezi částí kotelny a částí s administrativou a kuchyní s jídelnou a dále také průjezdem na druhé straně části s kuchyní a jídelnou. K pozemku p. č. St. 168 přiléhá ze západního průčelí pozemek p. č. 79/56, který je zastavěn expediční rampou. Splašky z kuchyně a sociálních zařízení jsou svedeny do jednotlivých žump pod úrovní dvora. Při kotelně se nachází zděný komín, k dílně je přistavěna kolna a před úpravnou vody je umístěn přístřešek. Dále se zde nachází venkovní úpravy, tzn. vjezdová vrata, oplocení, rampy, žumpy, zpevněná plocha dvora a nákladová rampa na p.č. 79/56. Trvalé porosty se na pozemcích nevyskytují. Dále k draženým nemovitostem patří pozemky: - pozemek parc. č. St. 168, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 2040 m2 - pozemek parc. č. 79/56, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, o výměře 18 m2


Místo konání:

Důležité Informace:

Evidenční číslo: 1389-EDD/22


Nejnižší podání: 8.000.000,- Kč

Minimální příhoz: 100.000,- Kč

Dražební jistota: 1.000.000,- Kč


Dokumenty ke stažení:

© 2021 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.