PŘIPRAVOVANÁ POLOŽKA / Nemovitosti / 1372-EDD/22

Měšťanský dům tzv. regentský, Velké náměstí č.p. 39, Kroměříž

Detailní popis:

Historický objekt měšťanského tzv. regentského domu na adrese Velké náměstí č.p. 39 v centru Kroměříže. Objekt se nachází v původní zástavbě centrálního náměstí v Kroměříži nacházející se v těsném sousedství zámku v levém dolním rohu náměstí. Stavba je součástí pozemku parc. č. St. 265 o celkové výměře 1459 m2, v KN veden jako zastavěná plocha a nádvoří. Původní zástavba je pravděpodobně z 15. století, objekt cca z konce 17. století, byl postupně dostavován a upravován. Poslední přestavby proběhly asi v 60. letech minulého století, kdy byly v objektu směrem k náměstí zřízeny kancelářské a prodejní prostory, ostatní části byly upraveny na byty ve správě tehdejšího OPBH. V současnosti jsou prostory objektu užívány ke stejným účelům, část bytů je prázdná, prostory v I. NP slouží jako kanceláře dvěma spolkům.

Jedná se o čtyřpodlažní objekt s jedním podzemním a třemi nadzemními podlažími, sedlovou střechou a půdním prostorem postavený v pravém dolním rohu Velkého náměstí na styku se Sněmovním náměstím. Vstup z náměstí přes podloubí do příčné chodby průchozí do dvora. Ve dvoře oboustranné dvoupodlažní dvorní trakty. Po pravé straně vstupní příčné chodby společné prostory využívané charitní organizací a Českou unií neslyšících. Po levé straně chodby schodiště do nadzemních podlaží, dále volné kanceláře muzea v a vstup do I. PP.
Ve dvoře po pravé straně prostory charity a venkovní schodiště do II. NP dvorní části. Ve II. NP a III. NP uličního traktu jsou samostatné bytové jednotky stejně jako po obou stranách II. NP dvorního traktu. Objekt standardně vybavený, zděný z plných cihel, klenbové stropy na I. PP a I. NP, dřevěné trámové nad II. NP a III. NP, dřevěný sedlový vázaný krov a krytina pálená (bobrovka). Klempířské konstrukce z Cu plechu, standardní omítky. Bytové a nebytové prostory standardně vybavené průměrně opotřebované.

Užitná plocha: 2.400 m2
Součástí objektu jsou pouze zpevněné plochy ve dvoře a přípojky inženýrských sítí.
V místě je možnost napojení na všechny inženýrské sítě, město Kroměříž má kompletní infrastrukturu.


Místo konání:

Důležité Informace:

Evidenční číslo: 1372-EDD/22


Nejnižší podání: 36.000.000,- Kč

Minimální příhoz: 100.000,- Kč

Dražební jistota: 4.500.000,- Kč


Dokumenty ke stažení:

© 2021 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.