PŘIPRAVOVANÁ POLOŽKA / Nemovitosti / 1377-EDD/22

Rozsáhlý průmyslový areál Holice u Olomouce

Detailní popis:

Rozsáhlý průmyslový areál v Olomouci – bývalý pivovar o výměře pozemků 43.863 m2 s výrobními objekty, halami, vilou a železniční vlečkou.

Jedná se o oplocený areál bývalého pivovaru Olomouc, který se nachází cca 2,5 km vzdušnou čarou od centra města, v průmyslové oblasti, nedaleko hlavního železničního koridoru Ostrava – Praha, jižně od výpadovky na Přerov, přístupný z ulice Sladkovského. Napojení na dálnici D35 cca 3 km.

Areál zahrnuje specifické výrobní budovy pro výrobu sladu a piva, výrobní a skladovací haly, administrativní budovu, dílny, vrátnici, garáže, byty, trafostanici (2x transformátor typ aTO 374/22 – 630 kVa, 910 A), studnu a železniční vlečku. Areál je napojen na všechny inženýrské sítě. Dle ÚP jde o oblast „výroby a skladování“.

Celková výměra pozemků je 43.836 m2, z toho 26.011 m2 je zastavěná plocha budov a nádvoří, 12.775 m2 ostatní plocha a 5.050 m2 představuje zahrada.
Pivovar byl uzavřen v roce 1996.

V současnosti je objekt využíván jako sklady.
Část objektu je pronajímána soukromým subjektům (kanceláře, sklady, manipulační plochy, byty, garáže, atd.) Dostatečné zpevněné plochy pro manipulaci a parkování.
Výborná průmyslová, výrobní a logistická zóna.
Zajímavý brownfield.
Nemovitost neleží v žádném záplavovém území.


Místo konání:

Důležité Informace:

Evidenční číslo: 1377-EDD/22


Nejnižší podání: 0,- Kč

Minimální příhoz: 0,- Kč

Dražební jistota: 0,- Kč


Dokumenty ke stažení:

© 2021 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.