PŘIPRAVOVANÁ POLOŽKA / Nemovitosti /

Bývalý lom a pozemky k.ú. Větřní

Detailní popis:

Předmětem prodeje z insolvenčního řízení dlužníka nejvyšší nabídce jsou pozemky v atraktivní lokalitě, které se nachází na okraji intravilánu města Větřní.

Větřní leží cca 6 km jižně od Českého Krumlova a cca 30 km od statutárního města České Budějovice. Jedná se o lokalitu U lomu, po levé straně ul. Okružní, naproti krytého bazénu a koupaliště. Občanská vybavenost města Větřní – mateřská školka, základní škola, zubař, praktický lékař obchody, restaurace, sportoviště, bazén. Kompletní občanská vybavenost se nachází v Českém Krumlově.

Jedná se o tři pozemky, které tvoří celistvou plochu o celkové výměře 11.668 m2.

Pozemek parc. č. 1437/1 o evidované výměře 5.286 m2 je nepravidelného tvaru v severní okrajové části zarostlý náletovými dřevinami a přístupný z veřejné komunikace. Pozemek je veden v KN jako sportoviště a rekreační plocha. Pozemek není napojen na inženýrské sítě. Jedná se o pozemek bývalého lomu. Platným územním plánem je pozemek zařazen jako plocha občanského vybavení – tělovýchova a sport.

Pozemek parc. č. 1438/2, parc. č. 1438/1 Jedná se o svažité pozemky jižním směrem v rámci své lokality o evidované výměře 2.692 m2 a 3.690 m2. Pozemky jsou v KN vedeny jako orná půda. Dle územního plánu se jedná o plochy zemědělské, pozemky zemědělského půdního fondu. V současné době nejsou hospodářsky využívané, zčásti zarostlé náletovými dřevinami.

Vzhledem k situování pozemků prakticky v centru obce je možnost jejich potencionálního zastavění v budoucnu velmi pravděpodobná.Navrhovatel: Mgr. Zuzana Orbesová


Místo konání:

Důležité Informace:


Nejnižší podání: 3.200.000,- Kč

Minimální příhoz: 10.000,- Kč

Dražební jistota: 500.000,- Kč


Dokumenty ke stažení:

© 2021 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.